Zwroty i reklamacje

Każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru - wynika to z ustawy.

Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru lub zwrotu wymagają odesłania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu na adres:

GR4 sp. z o.o.
Targiela 14-16
43-100 Tychy
tel: 795 85 85 77

Do reklamowanej przesyłki powinna być także dołączona informacja o istocie niezgodności, która doprowadziła do wspomnianej reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych.